Koninklijke Onderscheiding voor Peter van der Hoff

De burgemeester van Maassluis Gregor Rensen heeft aan onze vrijwilliger Peter van der Hoff een koninklijke onderscheiding uitgereikt.


Peter is sinds 2008 actief als vrijwilliger aan boord van het bijzondere bergingsvaartuig Bruinvisch. Peter ging eerst als timmerman aan de slag en realiseerde een nieuwe stuurhut. Daarna volgden de verblijfsruimten voor de bemanning, een keuken en een ruimte voor algemeen gebruik. Peter is heden machinist en coördinator van de technische zaken, maar beantwoordt ook vragen van bezoekers en verzorgt rondleidingen door de machinekamer.


In de Maassluise haven liggen diverse historische schepen afgemeerd. Peter zet zich niet alleen in voor de Bruinvisch. Zo hielp hij mee bij het betimmeren van de 123 jaar oude ‘Jansje’.

Furieade 2022

Tijdens de Furieade 2022, die na de Corona-periode weer gehouden kon worden, werden zoals eerdere jaren, duikdemonstraties gegeven.

Hierbij werd gebruik gemaakt van onze nieuwe audioapparatuur, die wij hebben kunnen aanschaffen dankzij donaties van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o..

Maassluis Vaart

Dit vaarseizoen is het programma Maassluis Vaart van start gegaan. Elke Zaterdag bestaat de mogelijkheid om tijdens het vaarseizoen een vaartocht te maken met een van de unieke schepen uit de Sleepboothaven Maassluis. Bezoek voor de mogelijkheden de site Maassluis Vaart.

Het programma Maassluis Vaart is een groot succes gebleken. Alle vaartochten op zaterdag zijn volgeboekt tot het eind van het seizoen. Wel zijn er nog kaartjes te verkrijgen voor de bijzondere vaartocht op 18 september met de Furie. Ook de boekingen voor de maritieme stadswandelingen en de vaartochten met de trekschuit de Goude Leeuwin zijn goed op gang gekomen. Alle informatie is te vinden op ervaarmaassluis.nl

De samenwerkende partijen hadden een langere aanloopperiode verwacht, maar vanaf het begin liep de verkoop heel goed. Dat komt ook door de soepele samenwerking tussen de deelnemende schepen, Bruinvisch, Tonijn, Steenbank, Furie en Elbe en het promotieteam van Ervaar Maassluis. Een nieuwe website van Ervaar Maassluis, het online boekingssysteem en de mooie foto’s en filmpjes van de proeftochten in april zorgen voor een goede online promotie.

Achter de schermen gaat niet altijd alles even makkelijk. Het duurde bijvoorbeeld lang voordat de verkoop van de tickets van de reis met de Elbe online gezet kon worden. Maar ook dan blijven alle partijen, waaronder ook het Hotel Maassluis, zich inzetten. De klanten merken niet dat we hier met een experiment te maken hebben. De recensies voor alle vaartochten zijn lovend. Maassluis mag opnieuw trots zijn op al die vrijwilligers die zich inzetten om het erfgoed in de markt te zetten.

Bezoek de website van Ervaar Maassluis en bekijk de mogelijkheden.
Luister op Rijnmond.nl terug: Maassluis vaart 11 augustus 2022.

Koninklijke Onderscheiding voor Adri Lokker

De burgemeester van Maassluis Edo Haan heeft aan onze secretaris Adri Lokker een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Adri is voor zijn vele verdiensten onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bente Lokker, kleindochter van Adri, heeft de onderscheiding op mogen spelden.

Adri was voor een vergadering naar de Bruinvisch gelokt en is door de overige bestuursleden benedendeks aan de praat gehouden totdat de burgemeester op de kade was gearriveerd. Familie en bemanning hadden zich eveneens op de kade verzameld. De verrassing was groot voor Adri toen hij plots de burgemeester met ambtsketen en de overig personen op de kade zag staan. Het was duidelijk dat Adri hier niet op had gerekend.

De onderscheiding is aangevraagd door het bestuur en de bemanning van de Bruinvisch voor de verdiensten van Adri voor de stichting tot behoud van het bergingsvaartuig Bruinvisch. Maar Adri zet zich hiernaast ook nog voor veel andere zaken in. De aanvraag is dan ook door negen andere organisaties ondersteund.

Nieuwsbrief 2020

Helaas hebben wij vanwege de Covid-19 pandemie weinig activiteiten te vermelden. Het jaar 2020 zal in ieders geheugen gegrift zijn vanwege de vergaande maatregelen die genomen moesten worden om dit virus te bestrijden. Dit betekende dat alle evenementen werden afgelast en dat vaartochten niet door konden gaan.

De bemanning heeft zo veel als mogelijk, binnen de opgelegde beperkingen, onderhoud gepleegd. In deze nieuwsbrief leest u hier over.

Nu wij geen inkomsten hebben vanuit evenementen en vaartochten zijn wij voor het onderhoud geheel afhankelijk van donaties. Hoe u kan bijdragen aan het onderhoud van ‘De Bruinvisch’ leest u ook in deze nieuwsbrief.

Dagtocht naar s.s.Rotterdam/Katendrecht met het bergingsvaartuig Bruinvisch

Op zaterdag 10 augustus 2019 vaart de Bruinvisch, bij voldoende belangstelling, vanuit Maassluis naar het s.s. Rotterdam in de Maashaven te Rotterdam. Wij vertrekken om 11.00 uur vanaf de steiger aan de Haringkade ( t.h.v. Scheepswerf de Haas) en verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn in Maassluis. In Rotterdam heeft u ongeveer 2 uur de gelegenheid om aan boord van het s.s. Rotterdam te gaan om het schip te bekijken of de lunch te gebruiken. U kunt ook een wandeling maken of lunchen in de bruisende wijk Katendrecht.

De kosten van deze reis zijn € 30,- per persoon inclusief koffie of thee (of limonade voor de kinderen) aan boord van de Bruinvisch. Kinderen t/m 12 jaar € 15,- per kind. (Prijs exclusief kosten s.s. Rotterdam).

U kunt zich aanmelden bij de secretaris: per email adrilokker@hetnet.nl, mobiel 06-53678847

Wat is er te doen op het s.s. Rotterdam? https://ssrotterdam.nl/ontdek
Wat is er te doen in Katendracht? https://rotterdam.info/gebieden/katendrecht

Laatste nieuws Industrie-motor

Revisie van de good old Industrie.

Na de eerste alarmerende berichten dat er de smeerolie van de Industrie was gevonden, werd er door Peter, Rob en Krijn naarstig gezocht naar de oorzaak.

De oorzaak bleek te zijn dat dit kwam door lekkende verstuivers, wat betekende dat er niet meer met de ”Bruinvisch” kon worden gevaren.

PowerPort werd benaderd en deze waren bereid om de verstuivers te reviseren, een geste waren we hen natuurlijk zeer erkentelijk voor zijn.

Na de revisie werden de door PowerPort gereviseerde verstuivers weer terug aan boord geplaatst in de hoofdmotor van de ”Bruinvisch”. Na de nodige voorbereidende werkzaamheden werd een poging gewaagd om de motor met een schot lucht weer te starten en met succes.

De ouwe trouwe Industrie gaf aan dit wel weer eens prettig te vinden en ging met een beetje aandringen weer vrolijk aan de haal.

De volgende stappen, om tot een bedrijfszekere situatie te komen, werden uitgevoerd:

  1. Het vervangen van de huidige met brandstof vervuilde smeeolie van de Industrie.
  2. Er werd een proefvaart gehouden op het ”Scheur” met begeleiding van de ”Maassluis” die tot groot genoegen van de aanwezige vrijwilligers prima verliep en het was een genot het oude en vertrouwde geluid van de Industrie weer te horen.
  3. Na nog een beetje” fine tunen” kan de conclusie worden getrokken dat de good old Industrie er voorlopig weer even tegen kan.

Koninklijke Onderscheiding voor Floor Verboom.

Burgemeester Haan spelt de KO op bij Floor Verboom.

De heer Floris Verboom zet zich al meer dan 35 jaar belangeloos in voor de Maassluise gemeenschap. Hij begon in 1983 bij de Maassluise Vrijwillige Brandweer. In de daaropvolgende 26 jaar stak hij hier veel tijd, energie en enthousiasme in. Hij kwam binnen als aspirant brandwacht en klom in de jaren erna steeds verder in rang op. Vanwege zijn technische kennis is hij ook zeer betrokken bij het op orde houden van het materieel. Het werk lag hem zo dat hij de overstap maakte naar de reguliere brandweer.

Hij heeft nog een passie: het maritieme verleden van Maassluis in de Nederlandse scheepvaart & berging naar buiten brengen, tot voorbij de stadsgrenzen. Sinds 2004 is hij met hart en ziel actief voor de Stichting Sleepboothaven Maassluis (SSM). Voor de SSM zelf is hij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de drijvende steiger voor de kleinere schepen in de binnenhaven van Maassluis. Hij verzorgt er de technische ondersteuning en diverse andere werkzaamheden voor Maassluise historische schepen als Hudson, Steenbank, Rigel en Jansje. Bovendien coördineert hij de bezoeken van schepen van de SSM aan maritieme evenementen in het land. Tijdens deze bezoeken wordt Maassluis in al haar facetten gepromoot.

Als lid van de werkgroep publieksevenementen organiseert hij mede de Dag van de Zeesleepvaart en de Vaardag van SSM, twee grote publiekstrekkers die afwisselend om het jaar worden gehouden. En het jaarlijkse bezoek van de SSM-vloot aan de Wereldhavendagen in Rotterdam. Toen de stichting Maritiem Erfgoed de museale havensleper Maassluis aankocht, is hij gevraagd of hij het beheer en de begeleiding van de restauratie op zich wilde nemen. Mede dankzij zijn inspanningen ligt deze sleepboot nu goed onderhouden in de haven van Maassluis en draagt zo bij aan het imago van Ervaar Maassluis Maritiem. Later volgde de restauratie van de sleepboot Tonijn, een project dat even succesvol verloopt. Met een groep vrijwilligers coördineert hij nu de werkzaamheden aan boord van beide slepers. Voor de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond is hij een vrijwilliger waar ze altijd een beroep op kunnen doen, ook op de moeilijkste momenten. Na het zinken van de Elbe in 2004 is hij nauw betrokken geweest bij het herstel, als ijzerwerker en lasser. En met zijn achtergrond bij de brandweer adviseert hij in brandbeveiligingskwesties: hij is er ook als het alarm midden in de nacht afgaat.

Sinds 2006 is hij ook betrokken bij het restaureren en in de vaart houden van bergingsvaartuig Bruinvisch. Tijdens de restauratie was hij bijna elke zaterdag en vaak ook op zondagen aan het werk om het vaartuig weer in de vaart te krijgen. Als man van het eerste uur is hij een belangrijke schakel binnen de stichting en uitgegroeid tot leider en co-coördinator van de vrijwilligers.

Benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Laatste nieuws BRUINVISCH

Laatste nieuws ”Bruinvisch”

Planning reparatie / onderhoud

Lier

Als eerste werd de noodzakelijke reparatie aan de lier beetgepakt. Nadat de lier was gedemonteerd en alles was losgenomen, werd de lier met de bereidwillige hulp van het kraanbedrijf Boekestijn getransporteerd naar het gebouw van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De locatie aan de Driemanssteeweg in Rotterdam-Zuid leverde een enorm voordeel op voor wat betreft de ruimte en gebruik van allerlei hulpmiddelen, zodat in alle rust de revisie, uitgevoerd door onze bekwame vrijwilligers, kon plaatsvinden.

Tijdens de renovatie werden onder andere de lagers vernieuwd en de rembanden van nieuwe ferodes voorzien. Nadat alle onderdelen weer waren gemonteerd, kon er met een lokaal beschikbare 380V voeding worden proefgedraaid, waarbij de nodige aanpassingen en instellingen konden worden uitgevoerd.

De conclusie kon worden getrokken dat de lier er door het prima werk en inzet van onze vrijwilligers, weer pico bello voor stond  en nadat deze ook weer keurig in de verf werd gezet, gereed is om aan boord te worden geplaatst.

Er is inmiddels een afspraak met het kraanbedrijf Boekestijn gemaakt en op 12 april j.l. is de lier opgehaald en aan boord van de “Bruinvisch” geplaatst.

Na montage aan boord en na een gedegen test periode zal de lier dan weer gereed zijn voor de komende jaren. 000000

Gereed voor plaatsing aan boord

Met behulp van de kraanmachinist en de vrijwilligers wordt de lier weer op zijn plaats gezet