Nieuwsbrief 2019-02

In deze nieuwsbrief kunnen wij u berichten dat met de grote inzet van onze vrijwilligers er weer de nodige werkzaamheden zijn verricht. Tevens besteden wij in deze brief aandacht aan het vertrek van een van de vrijwilligers van het eerst uur.