Werkzaamheden Machinekamer Bruinvisch

Nadat in februari 2006 het stuurhuis van de machinekamerkap was verwijderd, is een start gemaakt met het demonteren van de motor zijnde:

De negenzestigjarige “Industrie” type 3VD6

De beslissing om de motor te demonteren was genomen naar aanleiding van een uitvoerige motorinspectie in de zomer van 2005. Uit deze inspectie bleek dat het onverantwoord zou zijn de motor op te starten zonder verdere inspectie omreden dat er diverse componenten door de langdurige stilstand van de motor tijdens het verblijf in Spanje vastzaten. Denk hierbij aan de kleppen en brandstofpompen. Verder bleek tijdens de carterinspectie dat het lagerwerk van de krukas niet zo zorgvuldig was gemonteerd waardoor twijfels over de conditie van de lagers is ontstaan.

Na demontage van de motor worden nu de gedemonteerde componenten afzonderlijk geïnspecteerd en gerevideerd. De zuigers zijn gereinigd en geïnspecteerd waarbij alles is gemeten volgens de aanwezige gegevens uit de handboeken van “Industrie”. Intussen zijn de zuigers klaar en voorzien van nieuwe zuigerveren welke wij bij een speciaal bedrijf hebben laten maken. Van een zuigerpen was de afmeting buiten de specificatie. Deze hebben wij laten verchromen zodat hij nu binnen de specificatie valt.

De drijfstanglagers en de hoofdlagers welke bestaan uit z.g.n ingegoten lagers met witmetaal (babbits) vertoonde alle schade doordat het witmetaal had losgelaten tengevolge van onvoldoende hechting met de gietstalen lagerkappen. Deze lagers zijn opnieuw ingegoten en worden momenteel pasgemaakt op de krukas, welke in goede staat verkeert. Dit pasmaken is een tijdrovend werk omdat dit pure handwerk is nl. de lagers worden op de krukaspen pasgemaakt welke vooraf van pruisje blauw wordt voorzien zodat er een beeld van het loopvlak ontstaat, welke dan tot het juiste loopvlakbeeld handmatig wordt pasgeschraapt.

De cilinders waarbij van iedere cilinder de buitenmantel en de binnenzijde uit een gietstuk bestaat, is de binnenzijde (loop vlak van de zuiger) gehoond, en de koelwaterruimte gereinigd. De cilinderkoppen worden in de komende weken gerevideerd. Dank zij Pon Power in Papendrecht waar wij bovenstaande componenten in hun werkplaats mogen revideren, Mark van Schaik de krukasspecialist in Schiedam welke voorons de lagers van nieuw wit metaal heeft voorzien en Wärtsilä in Schiedam welke voor ons de brandstofpompen, verstuivers en cilindersmeertoestel revideert.

De gehele revisie geschiedt zeer zorgvuldig, omdat er geen onderdelen meer van dit type motor verkrijgbaar zijn moet alles speciaal worden aangemaakt hetgeen een kostbare zaak is.

De planning is dat de motor begin 2007 zal kunnen draaien.