Laatste nieuws Industrie-motor

Revisie van de good old Industrie.

Na de eerste alarmerende berichten dat er de smeerolie van de Industrie was gevonden, werd er door Peter, Rob en Krijn naarstig gezocht naar de oorzaak.

De oorzaak bleek te zijn dat dit kwam door lekkende verstuivers, wat betekende dat er niet meer met de ”Bruinvisch” kon worden gevaren.

PowerPort werd benaderd en deze waren bereid om de verstuivers te reviseren, een geste waren we hen natuurlijk zeer erkentelijk voor zijn.

Na de revisie werden de door PowerPort gereviseerde verstuivers weer terug aan boord geplaatst in de hoofdmotor van de ”Bruinvisch”. Na de nodige voorbereidende werkzaamheden werd een poging gewaagd om de motor met een schot lucht weer te starten en met succes.

De ouwe trouwe Industrie gaf aan dit wel weer eens prettig te vinden en ging met een beetje aandringen weer vrolijk aan de haal.

De volgende stappen, om tot een bedrijfszekere situatie te komen, werden uitgevoerd:

  1. Het vervangen van de huidige met brandstof vervuilde smeeolie van de Industrie.
  2. Er werd een proefvaart gehouden op het ”Scheur” met begeleiding van de ”Maassluis” die tot groot genoegen van de aanwezige vrijwilligers prima verliep en het was een genot het oude en vertrouwde geluid van de Industrie weer te horen.
  3. Na nog een beetje” fine tunen” kan de conclusie worden getrokken dat de good old Industrie er voorlopig weer even tegen kan.