Laatste nieuws Industrie-motor

Revisie van de good old Industrie.

Na de eerste alarmerende berichten dat er de smeerolie van de Industrie was gevonden, werd er door Peter, Rob en Krijn naarstig gezocht naar de oorzaak.

De oorzaak bleek te zijn dat dit kwam door lekkende verstuivers, wat betekende dat er niet meer met de ”Bruinvisch” kon worden gevaren.

PowerPort werd benaderd en deze waren bereid om de verstuivers te reviseren, een geste waren we hen natuurlijk zeer erkentelijk voor zijn.

Na de revisie werden de door PowerPort gereviseerde verstuivers weer terug aan boord geplaatst in de hoofdmotor van de ”Bruinvisch”. Na de nodige voorbereidende werkzaamheden werd een poging gewaagd om de motor met een schot lucht weer te starten en met succes.

De ouwe trouwe Industrie gaf aan dit wel weer eens prettig te vinden en ging met een beetje aandringen weer vrolijk aan de haal.

De volgende stappen, om tot een bedrijfszekere situatie te komen, werden uitgevoerd:

  1. Het vervangen van de huidige met brandstof vervuilde smeeolie van de Industrie.
  2. Er werd een proefvaart gehouden op het ”Scheur” met begeleiding van de ”Maassluis” die tot groot genoegen van de aanwezige vrijwilligers prima verliep en het was een genot het oude en vertrouwde geluid van de Industrie weer te horen.
  3. Na nog een beetje” fine tunen” kan de conclusie worden getrokken dat de good old Industrie er voorlopig weer even tegen kan.

Koninklijke Onderscheiding voor Floor Verboom.

Burgemeester Haan spelt de KO op bij Floor Verboom.

De heer Floris Verboom zet zich al meer dan 35 jaar belangeloos in voor de Maassluise gemeenschap. Hij begon in 1983 bij de Maassluise Vrijwillige Brandweer. In de daaropvolgende 26 jaar stak hij hier veel tijd, energie en enthousiasme in. Hij kwam binnen als aspirant brandwacht en klom in de jaren erna steeds verder in rang op. Vanwege zijn technische kennis is hij ook zeer betrokken bij het op orde houden van het materieel. Het werk lag hem zo dat hij de overstap maakte naar de reguliere brandweer.

Hij heeft nog een passie: het maritieme verleden van Maassluis in de Nederlandse scheepvaart & berging naar buiten brengen, tot voorbij de stadsgrenzen. Sinds 2004 is hij met hart en ziel actief voor de Stichting Sleepboothaven Maassluis (SSM). Voor de SSM zelf is hij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de drijvende steiger voor de kleinere schepen in de binnenhaven van Maassluis. Hij verzorgt er de technische ondersteuning en diverse andere werkzaamheden voor Maassluise historische schepen als Hudson, Steenbank, Rigel en Jansje. Bovendien coördineert hij de bezoeken van schepen van de SSM aan maritieme evenementen in het land. Tijdens deze bezoeken wordt Maassluis in al haar facetten gepromoot.

Als lid van de werkgroep publieksevenementen organiseert hij mede de Dag van de Zeesleepvaart en de Vaardag van SSM, twee grote publiekstrekkers die afwisselend om het jaar worden gehouden. En het jaarlijkse bezoek van de SSM-vloot aan de Wereldhavendagen in Rotterdam. Toen de stichting Maritiem Erfgoed de museale havensleper Maassluis aankocht, is hij gevraagd of hij het beheer en de begeleiding van de restauratie op zich wilde nemen. Mede dankzij zijn inspanningen ligt deze sleepboot nu goed onderhouden in de haven van Maassluis en draagt zo bij aan het imago van Ervaar Maassluis Maritiem. Later volgde de restauratie van de sleepboot Tonijn, een project dat even succesvol verloopt. Met een groep vrijwilligers coördineert hij nu de werkzaamheden aan boord van beide slepers. Voor de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond is hij een vrijwilliger waar ze altijd een beroep op kunnen doen, ook op de moeilijkste momenten. Na het zinken van de Elbe in 2004 is hij nauw betrokken geweest bij het herstel, als ijzerwerker en lasser. En met zijn achtergrond bij de brandweer adviseert hij in brandbeveiligingskwesties: hij is er ook als het alarm midden in de nacht afgaat.

Sinds 2006 is hij ook betrokken bij het restaureren en in de vaart houden van bergingsvaartuig Bruinvisch. Tijdens de restauratie was hij bijna elke zaterdag en vaak ook op zondagen aan het werk om het vaartuig weer in de vaart te krijgen. Als man van het eerste uur is hij een belangrijke schakel binnen de stichting en uitgegroeid tot leider en co-coördinator van de vrijwilligers.

Benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Laatste nieuws BRUINVISCH

Laatste nieuws ”Bruinvisch”

Planning reparatie / onderhoud

Lier

Als eerste werd de noodzakelijke reparatie aan de lier beetgepakt. Nadat de lier was gedemonteerd en alles was losgenomen, werd de lier met de bereidwillige hulp van het kraanbedrijf Boekestijn getransporteerd naar het gebouw van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De locatie aan de Driemanssteeweg in Rotterdam-Zuid leverde een enorm voordeel op voor wat betreft de ruimte en gebruik van allerlei hulpmiddelen, zodat in alle rust de revisie, uitgevoerd door onze bekwame vrijwilligers, kon plaatsvinden.

Tijdens de renovatie werden onder andere de lagers vernieuwd en de rembanden van nieuwe ferodes voorzien. Nadat alle onderdelen weer waren gemonteerd, kon er met een lokaal beschikbare 380V voeding worden proefgedraaid, waarbij de nodige aanpassingen en instellingen konden worden uitgevoerd.

De conclusie kon worden getrokken dat de lier er door het prima werk en inzet van onze vrijwilligers, weer pico bello voor stond  en nadat deze ook weer keurig in de verf werd gezet, gereed is om aan boord te worden geplaatst.

Er is inmiddels een afspraak met het kraanbedrijf Boekestijn gemaakt en op 12 april j.l. is de lier opgehaald en aan boord van de “Bruinvisch” geplaatst.

Na montage aan boord en na een gedegen test periode zal de lier dan weer gereed zijn voor de komende jaren. 000000

Gereed voor plaatsing aan boord

Met behulp van de kraanmachinist en de vrijwilligers wordt de lier weer op zijn plaats gezet