Bruinvisch 75 jaar

De “Bruinvisch”  werd in 1937 door scheepswerf Boot te Alphen a/d Rijn opgeleverd aan Van den Tak’s Bergingsbedrijf NV.

 Op vrijdag 7 december 2012 werd deze verjaardag gevierd in de Kuiperij aan de Ankerstraat te Maassluis. Dit in aanwezigheid van onze sponsors, donateurs en andere weldoeners, evenals besturen en vrijwilligers van andere museumschepen, het sleepvaartmuseum en historische verenigingen.

Tevens werd deze gelegenheid benut om afscheid te nemen van vier vrijwilligers.

Het kan niet genoeg worden benadrukt, dat zonder de steun van onze sponsors, donateurs en andere weldoeners het niet mogelijk is om de restauratie van de “Bruinvisch” te realiseren.Met enige trots werden belangstellenden in staat gesteld om onder aanvoering van onze vrijwilligers de voortgang van de restauratie aan boord te bekijken

Met enige trots werden belangstellenden in staat gesteld om onder aanvoering van onze vrijwilligers de voortgang van de restauratie aan boord te bekijken.

Een onverwachte gebeurtenis was het bezoek van de Burgemeester van Maassluis, de heer Koos Karssen met echtgenote, met als voornaamste doel het uitreiken van de Erepenning van de Gemeente Maassluis, vanwege zijn grote verdiensten voor deze gemeente, aan Adri Lokker vergezeld van mooie woorden en een bos bloemen voor mevrouw Lokker.

Mooie woorden en felicitaties waren er ook voor  Bestuur en Vrijwilligers met de 75e verjaardag van de “Bruinvisch”, vergezeld van een blijvend cadeau welk een mooie plaats aan boord zal krijgen.

Tenslotte werden de afscheid nemende vrijwilligers door de Burgemeester nog in het zonnetje gezet.Vervolgens richtte de voorzitter het woord tot de vrijwilligers, want zonder hun enorme inzet, kennis en kunde zou de restauratie van de “Bruinvisch” niet mogelijk zijn geweest.  Er moet nog wel een hoop gebeuren, maar het resultaat tot dusver mag er zijn. Verder werd gememoreerd, dat er praktisch geen verloop van de vrijwilligers is geweest, maar dat het onvermijdelijk is dat er op dit moment voornamelijk om physieke en gezondheids- problemen afscheid moet worden genomen van een viertal vrijwilligers van het eerste uur.

Het betreft Richard Akerboom onze penningmeester, die vervangen zal worden door een jongere generatie in de persoon van Ton Hanemaaijer, geassisteerd door zijn zoon Johan.

Jan Mosterd, ons Nautisch geweten zal worden vervangen door Stefan Verboom. Gezien zijn leeftijd kunnen we daar nog lang plezier van hebben. 

Piet de Jong, vertegenwoordigd door zijn vrouw Anne-Wil, als allround Vrijwilliger en inzetbaar daar waar het nodig was zal node worden gemist

Tenslotte de Boots,  Aad van Noort. Ook zijn activiteiten o.a. met het beheer van de kombuis zullen we missen, maar zal in de vertrouwde handen van Krijn Buizer over gaan.

 Nadat de afscheid nemende vrijwilligers één voor één werden toegesproken, vergezeld van een blijvend cadeau en een bos bloemen voor hun echtgenotes, werd onder het genot van een hapje en een drankje een gedenkwaardige dag beëindigd, onder dankzegging aan alle bezoekers voor hun aanwezigheid en de wens iedereen nog vaak aan boord te mogen ontmoeten.

 

Bob Winkel

Voorzitter