Open Monumentendag 2014

Zaterdag 13 september jl. werd weer de jaarlijks terugkerende “Open Monumentendag” georganiseerd. Dit jaar met als thema “Reizen, infrastructuur en het mobiel erfgoed”.

omdIn het Rijnmond gebied werden in dit kader belangstellenden in de gelegenheid gesteld om met historische schepen te reizen tussen Maassluis en Vlaardingen, en Schiedam en Vlaardingen en visa versa. Vanuit Maassluis werden de reizen verzorgd door sleepboot Krimpen, en het bergingsvaartuig Bruinvisch, en vanuit Schiedam werd dit verzorgd door de stoomsleper Hercules.

20140913_133509

DSC01947

SONY DSC

De Bruinvisch heeft 3 reizen Maassluis – Vlaardingen – Maassluis gemaakt met iedere reis het maximaal toegestane aantal van 12 passagiers aan boord.

DSC01948

DSC01946

DSC01950

Mede dankzij het schitterende weer en de ongekende belangstelling in het meevaren met de Bruinvisch was deze “Open Monumentendag” voor de bemanning weer een onvergetelijke gebeurtenis en ook zeer zeker voor herhaling vatbaar.

 

Drijvend steiger historische schepen

Op 20 april 2013 heeft de “Stichting Sleepboothaven Maassluis” officieel haar drijvend steiger aan de Haringkade in Maassluis feestelijk in gebruik genomen.

Na ontvangst van de genodigden en de bemanningen van de historische schepen in een van de loodsen van Scheepswerf De Haas, werden onder andere toespraken gehouden door,

Dhr. Eitjes,  wethouder van de gemeente Maassluis,

Steiger historische schepen Maassluis 046

Dhr. Langelaar voorzitter van de Stichting Sleepboothaven Maassluis,

Steiger historische schepen Maassluis 036

werden de aanwezigen verzocht zich te begeven naar het drijvend steiger aan de Haringkade, alwaar de officiele openings handeling werd verricht door

Dhr. Govert de Haas, directeur van de gelijknamige scheepswerf De Haas gevestigd te Maassluis.

Steiger historische schepen Maassluis 037 - kopie

Scheepswerf De Haas heeft dit drijvend steiger, bestaande uit meerdere aan elkaar gekoppelde segmenten ontworpen, en vervolgens onder allerlei (strenge) eisen gebouwd.

Het drijvend steiger gaat plaats bieden aan de historische schepen;

“Bruinvisch”

Steiger historische schepen Maassluis 004 - kopie

 ” Maassluis”

Steiger historische schepen Maassluis 003 - kopie

 “Adriaan”

Steiger historische schepen Maassluis 001 - kopie

Dit drijvend steiger, speciaal bedoeld voor het afmeren van de bovengenoemde museumschepen, werd bekostigd uit het geld van het “Fonds Vlaardingen Schiedam en omstreken”, ten behoeve van de museumhaven Maassluis.

Steiger historische schepen Maassluis 007 - kopie

Genoemde schepen zijn nu een stuk beter toegankelijker voor het grote publiek.

 Steiger historische schepen Maassluis 019 - kopie

Steiger historische schepen Maassluis 024 - kopie

 

Bruinvisch 75 jaar

De “Bruinvisch”  werd in 1937 door scheepswerf Boot te Alphen a/d Rijn opgeleverd aan Van den Tak’s Bergingsbedrijf NV.

 Op vrijdag 7 december 2012 werd deze verjaardag gevierd in de Kuiperij aan de Ankerstraat te Maassluis. Dit in aanwezigheid van onze sponsors, donateurs en andere weldoeners, evenals besturen en vrijwilligers van andere museumschepen, het sleepvaartmuseum en historische verenigingen.

Tevens werd deze gelegenheid benut om afscheid te nemen van vier vrijwilligers.

Het kan niet genoeg worden benadrukt, dat zonder de steun van onze sponsors, donateurs en andere weldoeners het niet mogelijk is om de restauratie van de “Bruinvisch” te realiseren.Met enige trots werden belangstellenden in staat gesteld om onder aanvoering van onze vrijwilligers de voortgang van de restauratie aan boord te bekijken

Met enige trots werden belangstellenden in staat gesteld om onder aanvoering van onze vrijwilligers de voortgang van de restauratie aan boord te bekijken.

Een onverwachte gebeurtenis was het bezoek van de Burgemeester van Maassluis, de heer Koos Karssen met echtgenote, met als voornaamste doel het uitreiken van de Erepenning van de Gemeente Maassluis, vanwege zijn grote verdiensten voor deze gemeente, aan Adri Lokker vergezeld van mooie woorden en een bos bloemen voor mevrouw Lokker.

Mooie woorden en felicitaties waren er ook voor  Bestuur en Vrijwilligers met de 75e verjaardag van de “Bruinvisch”, vergezeld van een blijvend cadeau welk een mooie plaats aan boord zal krijgen.

Tenslotte werden de afscheid nemende vrijwilligers door de Burgemeester nog in het zonnetje gezet.Vervolgens richtte de voorzitter het woord tot de vrijwilligers, want zonder hun enorme inzet, kennis en kunde zou de restauratie van de “Bruinvisch” niet mogelijk zijn geweest.  Er moet nog wel een hoop gebeuren, maar het resultaat tot dusver mag er zijn. Verder werd gememoreerd, dat er praktisch geen verloop van de vrijwilligers is geweest, maar dat het onvermijdelijk is dat er op dit moment voornamelijk om physieke en gezondheids- problemen afscheid moet worden genomen van een viertal vrijwilligers van het eerste uur.

Het betreft Richard Akerboom onze penningmeester, die vervangen zal worden door een jongere generatie in de persoon van Ton Hanemaaijer, geassisteerd door zijn zoon Johan.

Jan Mosterd, ons Nautisch geweten zal worden vervangen door Stefan Verboom. Gezien zijn leeftijd kunnen we daar nog lang plezier van hebben. 

Piet de Jong, vertegenwoordigd door zijn vrouw Anne-Wil, als allround Vrijwilliger en inzetbaar daar waar het nodig was zal node worden gemist

Tenslotte de Boots,  Aad van Noort. Ook zijn activiteiten o.a. met het beheer van de kombuis zullen we missen, maar zal in de vertrouwde handen van Krijn Buizer over gaan.

 Nadat de afscheid nemende vrijwilligers één voor één werden toegesproken, vergezeld van een blijvend cadeau en een bos bloemen voor hun echtgenotes, werd onder het genot van een hapje en een drankje een gedenkwaardige dag beëindigd, onder dankzegging aan alle bezoekers voor hun aanwezigheid en de wens iedereen nog vaak aan boord te mogen ontmoeten.

 

Bob Winkel

Voorzitter

Sinterklaas intocht Maassluis 2012

Ook dit jaar heeft Sinterklaas onder andere weer gebruik gemaakt van de Bruinvisch om zijn intocht in Maassluis weer tot een ongekend succes te maken.

Omgedoopt in “Pakjesboot 5” kwam zij op zaterdagochtend 17 november achter de Spanje en de Jansje de haven van Maassluis binnengevaren.

De Pakjesboot 5 voer door tot achter in de binnenhaven, en meerde af net voor de Hudson om aldaar de aan boord aanwezige zwarte pieten te ontschepen, waar na  verloop van tijd weer werd losgegooid en rondgegaan om vervolgens weer af te meren op de vaste ligplaats aan de Haringkade.

Na deze welkome afwisseling werd door de bemanning weer over gegaan tot de orde van de dag, de verdere restauratie van de Bruinvisch.

Hijsgerei getest

Dinsdag 30 oktober 2012 was het de dag dat het hijsgerei van de Bruinvisch aan een uitgebreide test is onderworpen.
Om er zeker van te zijn dat we niets over het hoofd hebben gezien bij het installeren van de winch en de overige essentiële componenten van het hijsgerei is er vakkundige hulp ingeroepen bij de firma’s ” Luyt Groep” uit Den Oever voor het mechanisch correct functioneren van de hijslier, “Vector SEW Eurodrive” uit Rotterdam voor het elektrisch correct functioneren van de frequentieregelaar van de hijslier, en last but not least de firma “Water Weights Europe” uit Sliedrecht voor het werken met de door hun aangeleverde waterzak geschikt voor een maximum inhoud van 3 ton, met daarbij een elektronische klok voor het uitlezen van het totaal hijsgewicht.

Genoemde bedrijven hebben positief gereageerd op ons verzoek, en afgevaardigden voor de op hun betreffende disciplines laten afreizen naar Maassluis.

De aanwezige bemanning van de Bruinvisch bestaande uit Jan, Gerrit, Ton, en Krijn hebben vervolgens de voorgiek met een gewicht van 1 ton, en de achtergiek met een gewicht van 2 ton in alle mogelijke standen getest.

Vol trots kunnen wij u dan ook mededelen dat onze 75 jarige oude dame alle hijs testen tot de volle tevredenheid zonder enig kreunen en steunen heeft doorstaan.
Op nog een paar kleine veiligheids aanpassingen na, aan te brengen op de hijslier, zijn we weer een stap dichterbij de voltooiing van de restauratie van de Bruinvisch.

Vervlogen tijden herleefden aan boord van de Bruinvisch, tijdens de 33ste Furiade

Ook dit jaar tijdens de Furiade was het team van “De Helmduiker” weer bij ons te gast aan boord van de Bruinvisch, om aan het publiek te laten zien hoe er in vroegere jaren onderwater werd gewerkt, door onder andere de duikers van W.A.v.d.Tak,s Bergingsbedrijf.

Gedurende de gehele dag zijn er diverse helmduik demonstraties gegeven, en werd er een duidelijke uitleg gegeven hierover.

Wij, het bestuur en bemanning van de Bruinvisch willen hierbij Kees, Jan, Frank, Diana, André, Melvin, en Marcel, beter bekend als het helmduiker team heel hartelijk bedanken voor deze geweldige dag, en kijken er nu al naar uit naar de volgende samenwerking.

Bekijk hier het filmpje van de helmduik demonstraties tijdens de Furiade van 2011
http://www.youtube.com/watch?v=GKpZNC8cGF8&feature=youtu.be

Eerste proefvaart

Tijdens de dag van de Zeesleepvaart (Maassluis, 5 juni 2010) konden de vrijwilligers van het bergingsvaartuig “Bruinvisch” laten zien dat de restauratie echte progressie maakt. Op die dag maakte het historische schip (bj 1937), met nog altijd de originele Industrie hoofdmotor, onder grote belangstelling haar eerste proeftocht na de start van de restauratie in 2005. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de sponsors de voortgang te toenen en ze nog eens feestelijk te bedanken voor alle support.

Industrie gestart door burgemeester Karssen

Burgemeester Karssen van Maassluis startte op 3 oktober de Industrie van de Bruinvisch. Na vele maanden van reviseren en een uurtje proefdraaien kon de 3 cilinder haar eerste officiële klappen maken.

Na het in orde maken van de machinekamer komt het werk aan dek. Binnenkort wordt de nieuwe stuurhut gereed gemaakt. De voorbereidingen daarvoor zijn reeds gestart

Bekijk hier het filmpje van de Industrie, gestart door burgemeester Karssen

http://www.youtube.com/watch?v=dNyxlXMQc_w

De Industrie draait!

Op woensdag 23 september hebben we na veel voorbereidingen met succes de Industrie opgestart. De trouwe driecilinder heeft een flinke revisie ondergaan, maar het resultaat laat zich uitbetalen in het trouwe geplof van de Industrie. Met het inschakelen van de keerkoppeling kwam ook de schroef in zijn werk en konden we het eerste schroefwater achter de Bruinvisch waarnemen.

Klik op het filmpje om te zien en te horen hoe de motor van de Bruinvisch zich laat horen in de machinekamer.

http://www.youtube.com/watch?v=FJMwrVoHVTE

Stuurhut voor de Bruinvisch

Een samenwerkingsverband van Maaslandse bedrijven sponsort de stuurhut voor de Bruinvisch. De vrijwilligers van het bergingsvaartuig zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om een model te maken van de stuurhut.

Omdat de originele tekeningen ontbreken, wordt aan de hand van fotomateriaal een nauwkeurige replica van de oude stuurhut uit 1957 gemaakt. Kenners kenmerken de stuurhut als authentiek.

Komende winter worden de verdere voorbereidingen getroffen. Volgend voorjaar zal de nieuwe stuurhut worden geplaatst.