Stichting Sleepboothaven Maassluis neemt afscheid van Burgemeester

Zaterdagmiddag 19 september jl. werd er door de Stichting Sleepboothaven Maassluis afscheid genomen van de vertrekkende burgemeester van Maassluis dhr. Koos Karssen.

0

Dit afscheid was in de vorm van een “Steam-by” uitgevoerd op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Maassluis door vrijwel alle museum-schepen, en schepen van bedrijven en hobbyisten die het hedendaagse beeld van de Maassluisse haven bepalen.

4

2

 

 

9

3

bruinvisch

 

 

 

8

7

5

 

 

 

10

16

 

 

 
Burgemeester Karssen en zijn vrouw namen de “Steam-by af van de sleepboot SMS Shoalbuster, welke behoort tot de vloot van het in ook Maassluis gevestigde bedrijf         “GSS Marine”. De deelnemende schepen passeerden een voor een de SMS Shoalbuster en brachten een groet uit aan de vertrekkende burgemeester en zijn vrouw.

12
Een onverwachte deelnemer aan de Steam-by was de veerboot “Blankenburg” zij vertrok vanaf de Maassluisse veerstoep en voer naar SMS Shoalbuster en bracht ook een groet aan de vertrekkende Burgemeester om vervolgens voor de kop langs van de SMS Shoalbuster richting Rozenburgse veerstoep te varen.

13

 

 

Ingezonden stuk

deltaport

Persbericht

Rotterdam, 3 februari 2015

DeltaPORT Donatiefonds onthaalt ontvangers van donaties

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft, samen het met Havenbedrijf

Rotterdam, vertegenwoordigers ontvangen van organisaties die in 2014

van het fonds een donatie hebben gekregen. Het DeltaPORT Donatiefonds

heeft in 2014 ruim 300.000 euro uitgekeerd aan initiatieven in de regio

rondom de Rotterdamse haven. Met de ontvangers van de donaties is

teruggekeken naar hoe het geld is besteed.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse

haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun

maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke

bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het

gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van

het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies

regelmatig kleine bedragen toe. Jaarlijks worden ook enkele grotere,

regionale projecten ondersteund.

Zie ook: www.deltaportdonatiefonds.nl

Donatiefonds2014 (klein)

Bruinvisch heeft weer een thuishaven

Nadat de Bruinvisch op de kont een nieuwe verschansing had gekregen werd wel de scheepsnaam hierop gelast, maar niet de thuishaven. Na lang wikken en wegen werd door de volledige groep vrijwilligers dan uiteindelijk besloten dat dit  “Maassluis” moest gaan worden. De belangrijkste overweging voor deze keuze was en is dat de Bruinvisch haar vaste ligplaats heeft in Maassluis, en dat deze ligplaats kosteloos door de gemeente Maassluis beschikbaar wordt gesteld. Reden genoeg dus om de naam van de thuishaven visueel op het schip aan te brengen. Door welwillende medewerking van Scheepswerf Damen uit Schiedam werden de benodigde letters geleverd, en werden deze zaterdag 27 september 2014 door de vrijwilligers op de kont gelast. De dagen erna werd de verschansing op het achterschip grondig onderhanden genomen, de verschansing werd opnieuw in het grijs gezet, de letters in het zwart, en om vast te laten zien hoe het geheel er in toekomst uit komt te zien werd ook het volgens insiders kenmerkende “groene” bandje er weer gedeeltelijk op geschilderd. Het resultaat kunt u aanschouwen op de foto’s.

   SONY DSC                           SONY DSCSONY DSC

Open Monumentendag 2014

Zaterdag 13 september jl. werd weer de jaarlijks terugkerende “Open Monumentendag” georganiseerd. Dit jaar met als thema “Reizen, infrastructuur en het mobiel erfgoed”.

omdIn het Rijnmond gebied werden in dit kader belangstellenden in de gelegenheid gesteld om met historische schepen te reizen tussen Maassluis en Vlaardingen, en Schiedam en Vlaardingen en visa versa. Vanuit Maassluis werden de reizen verzorgd door sleepboot Krimpen, en het bergingsvaartuig Bruinvisch, en vanuit Schiedam werd dit verzorgd door de stoomsleper Hercules.

20140913_133509

DSC01947

SONY DSC

De Bruinvisch heeft 3 reizen Maassluis – Vlaardingen – Maassluis gemaakt met iedere reis het maximaal toegestane aantal van 12 passagiers aan boord.

DSC01948

DSC01946

DSC01950

Mede dankzij het schitterende weer en de ongekende belangstelling in het meevaren met de Bruinvisch was deze “Open Monumentendag” voor de bemanning weer een onvergetelijke gebeurtenis en ook zeer zeker voor herhaling vatbaar.

 

Drijvend steiger historische schepen

Op 20 april 2013 heeft de “Stichting Sleepboothaven Maassluis” officieel haar drijvend steiger aan de Haringkade in Maassluis feestelijk in gebruik genomen.

Na ontvangst van de genodigden en de bemanningen van de historische schepen in een van de loodsen van Scheepswerf De Haas, werden onder andere toespraken gehouden door,

Dhr. Eitjes,  wethouder van de gemeente Maassluis,

Steiger historische schepen Maassluis 046

Dhr. Langelaar voorzitter van de Stichting Sleepboothaven Maassluis,

Steiger historische schepen Maassluis 036

werden de aanwezigen verzocht zich te begeven naar het drijvend steiger aan de Haringkade, alwaar de officiele openings handeling werd verricht door

Dhr. Govert de Haas, directeur van de gelijknamige scheepswerf De Haas gevestigd te Maassluis.

Steiger historische schepen Maassluis 037 - kopie

Scheepswerf De Haas heeft dit drijvend steiger, bestaande uit meerdere aan elkaar gekoppelde segmenten ontworpen, en vervolgens onder allerlei (strenge) eisen gebouwd.

Het drijvend steiger gaat plaats bieden aan de historische schepen;

“Bruinvisch”

Steiger historische schepen Maassluis 004 - kopie

 ” Maassluis”

Steiger historische schepen Maassluis 003 - kopie

 “Adriaan”

Steiger historische schepen Maassluis 001 - kopie

Dit drijvend steiger, speciaal bedoeld voor het afmeren van de bovengenoemde museumschepen, werd bekostigd uit het geld van het “Fonds Vlaardingen Schiedam en omstreken”, ten behoeve van de museumhaven Maassluis.

Steiger historische schepen Maassluis 007 - kopie

Genoemde schepen zijn nu een stuk beter toegankelijker voor het grote publiek.

 Steiger historische schepen Maassluis 019 - kopie

Steiger historische schepen Maassluis 024 - kopie

 

Bruinvisch 75 jaar

De “Bruinvisch”  werd in 1937 door scheepswerf Boot te Alphen a/d Rijn opgeleverd aan Van den Tak’s Bergingsbedrijf NV.

 Op vrijdag 7 december 2012 werd deze verjaardag gevierd in de Kuiperij aan de Ankerstraat te Maassluis. Dit in aanwezigheid van onze sponsors, donateurs en andere weldoeners, evenals besturen en vrijwilligers van andere museumschepen, het sleepvaartmuseum en historische verenigingen.

Tevens werd deze gelegenheid benut om afscheid te nemen van vier vrijwilligers.

Het kan niet genoeg worden benadrukt, dat zonder de steun van onze sponsors, donateurs en andere weldoeners het niet mogelijk is om de restauratie van de “Bruinvisch” te realiseren.Met enige trots werden belangstellenden in staat gesteld om onder aanvoering van onze vrijwilligers de voortgang van de restauratie aan boord te bekijken

Met enige trots werden belangstellenden in staat gesteld om onder aanvoering van onze vrijwilligers de voortgang van de restauratie aan boord te bekijken.

Een onverwachte gebeurtenis was het bezoek van de Burgemeester van Maassluis, de heer Koos Karssen met echtgenote, met als voornaamste doel het uitreiken van de Erepenning van de Gemeente Maassluis, vanwege zijn grote verdiensten voor deze gemeente, aan Adri Lokker vergezeld van mooie woorden en een bos bloemen voor mevrouw Lokker.

Mooie woorden en felicitaties waren er ook voor  Bestuur en Vrijwilligers met de 75e verjaardag van de “Bruinvisch”, vergezeld van een blijvend cadeau welk een mooie plaats aan boord zal krijgen.

Tenslotte werden de afscheid nemende vrijwilligers door de Burgemeester nog in het zonnetje gezet.Vervolgens richtte de voorzitter het woord tot de vrijwilligers, want zonder hun enorme inzet, kennis en kunde zou de restauratie van de “Bruinvisch” niet mogelijk zijn geweest.  Er moet nog wel een hoop gebeuren, maar het resultaat tot dusver mag er zijn. Verder werd gememoreerd, dat er praktisch geen verloop van de vrijwilligers is geweest, maar dat het onvermijdelijk is dat er op dit moment voornamelijk om physieke en gezondheids- problemen afscheid moet worden genomen van een viertal vrijwilligers van het eerste uur.

Het betreft Richard Akerboom onze penningmeester, die vervangen zal worden door een jongere generatie in de persoon van Ton Hanemaaijer, geassisteerd door zijn zoon Johan.

Jan Mosterd, ons Nautisch geweten zal worden vervangen door Stefan Verboom. Gezien zijn leeftijd kunnen we daar nog lang plezier van hebben. 

Piet de Jong, vertegenwoordigd door zijn vrouw Anne-Wil, als allround Vrijwilliger en inzetbaar daar waar het nodig was zal node worden gemist

Tenslotte de Boots,  Aad van Noort. Ook zijn activiteiten o.a. met het beheer van de kombuis zullen we missen, maar zal in de vertrouwde handen van Krijn Buizer over gaan.

 Nadat de afscheid nemende vrijwilligers één voor één werden toegesproken, vergezeld van een blijvend cadeau en een bos bloemen voor hun echtgenotes, werd onder het genot van een hapje en een drankje een gedenkwaardige dag beëindigd, onder dankzegging aan alle bezoekers voor hun aanwezigheid en de wens iedereen nog vaak aan boord te mogen ontmoeten.

 

Bob Winkel

Voorzitter

Sinterklaas intocht Maassluis 2012

Ook dit jaar heeft Sinterklaas onder andere weer gebruik gemaakt van de Bruinvisch om zijn intocht in Maassluis weer tot een ongekend succes te maken.

Omgedoopt in “Pakjesboot 5” kwam zij op zaterdagochtend 17 november achter de Spanje en de Jansje de haven van Maassluis binnengevaren.

De Pakjesboot 5 voer door tot achter in de binnenhaven, en meerde af net voor de Hudson om aldaar de aan boord aanwezige zwarte pieten te ontschepen, waar na  verloop van tijd weer werd losgegooid en rondgegaan om vervolgens weer af te meren op de vaste ligplaats aan de Haringkade.

Na deze welkome afwisseling werd door de bemanning weer over gegaan tot de orde van de dag, de verdere restauratie van de Bruinvisch.