Ingezonden stuk

deltaport

Persbericht

Rotterdam, 3 februari 2015

DeltaPORT Donatiefonds onthaalt ontvangers van donaties

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft, samen het met Havenbedrijf

Rotterdam, vertegenwoordigers ontvangen van organisaties die in 2014

van het fonds een donatie hebben gekregen. Het DeltaPORT Donatiefonds

heeft in 2014 ruim 300.000 euro uitgekeerd aan initiatieven in de regio

rondom de Rotterdamse haven. Met de ontvangers van de donaties is

teruggekeken naar hoe het geld is besteed.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse

haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun

maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke

bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het

gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van

het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies

regelmatig kleine bedragen toe. Jaarlijks worden ook enkele grotere,

regionale projecten ondersteund.

Zie ook: www.deltaportdonatiefonds.nl

Donatiefonds2014 (klein)